Steeds meer woningbouwcorporaties en -verenigingen maken gebruik van energiebesparende maatregelen. Zowel in nieuwbouw alsook bij de renovatie van bestaande panden. Dit heeft betrekking op de installatie van warmtepompen, zonnepanelen, ventilatiesystemen, etc.

Innovaties

Innovatie subsidies

Jeemz Domotica B.V. ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Marketing

Jeemz is een bedrijf dat de techniek voor mensen laat werken met behulp van slimme domotica-oplossingen. Daardoor ervaren onze klanten gemak, comfort en veiligheid. Bij Jeemz willen zo werken dat de wensen of het probleem van de klant het uitgangspunt vormen, niet de systemen of producten. Dit is in de wereld van domotica een unieke benadering.

De afgelopen jaren hebben wij geĆÆnvesteerd in de ontwikkeling van Jeemz als bedrijf. Nu is het tijd om aan de wereld kenbaar te maken wie Jeemz is, wat wij doen en welke meerwaarde wij onze klanten kunnen bieden.

Om dit te realiseren, is specialistische kennis nodig op het gebied van marktinnovatie. Deze kennis en kunde halen wij in huis door het detacheren van een specialist in de functie Marketing Specialist.

PMADAS – Predictive Maintenance And Data Acquisition System

Goed onderhoud van deze apparatuur is een voorwaarde voor het veilig en goed functioneren ervan. Momenteel gebeurt dit aan de hand van onderhoudscontracten. Een monteur komt bijv. 1x per jaar langs om het apparaat te controleren en verder alleen wanneer er een daadwerkelijk defect gemeld wordt. Daarbij is het plannen van deze onderhoudsbeurten een uitdaging, omdat bewoners thuis moeten zijn. In praktijk betekent dit dat monteurs binnen hetzelfde woningcomplex meerdere keren langs moeten komen om alle apparaten te controleren.

Wij zien kansen om dit proces sneller en efficiƫnter te laten verlopen. Wij willen een softwarematig systeem ontwikkelen dat op basis van data aangeeft wanneer (preventief) onderhoud nodig is en dat het automatisch plannen van collectieve onderhoudsbeurten mogelijk maakt. Mede door de stimulering van innovatieve softwareontwikkeling door de Europese Unie en het SNN wordt dit mogelijk gemaakt.